Antwoord op al jouw veelgestelde vragen over De Cascade

FAQ

De bouw is gestart en de 62 koopwoningen zijn verkocht. Ook de huurappartementen zijn allemaal verhuurd. Het is dan ook niet meer mogelijk om je in te schrijven voor dit project. De appartementen worden naar verwachting medio december 2022 opgeleverd.

100% verhuurd

Algemeen

Helaas is het niet meer mogelijk om in te schrijven voor het project De Cascade. Alle appartementen zijn verhuurd. 

 

Je hoeft geen inschrijf- of bemiddelingskosten te betalen. Er is ook geen sprake van courtage.

Huren is zorgeloos en luxe. Je weet namelijk waar je financieel aan toe bent. Je hebt vaste maandlasten en geen uitgaven voor groot onderhoud. En het risico van waardevermindering van de woning ligt bij de verhuurder. Ook is huren flexibel. Je huurt een woning namelijk voor minimaal 1 jaar, waarna de overeenkomst opzegbaar is per de eerste van de volgende maand, met 1 maand opzegtermijn.

Daarnaast geniet je van een moderne duurzame woning, met een luxe badkamer en complete keuken met kwalitatieve apparatuur, en lage energielasten. Zonder daar zelf investeringen voor te doen. Is er iets stuk en is er een reparatie noodzakelijk? Dan staan wij voor je klaar!

De appartementen worden verhuurd in de vrije sector. Het is niet mogelijk om huurtoeslag aan te vragen.

Naast de huurprijs heb je als huurder nog overige vaste kosten, zoals servicekosten, gemeentelijke heffingen, stadsverwarming, water en elektra.

Wegens veiligheidsrichtlijnen op de bouw is het helaas niet mogelijk om de appartementen te bezichtigen.

De te sluiten huurovereenkomst geldt voor minimaal 12 maanden en wordt stilzwijgend verlengd met telkens één maand. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

Verhuurinfo

Om een appartement te huren gelden de volgende inkomenseisen:

1 persoon 3,5 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen 
2 personen 4 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen (voor het 2e inkomen geldt dat deze volledig mag worden meegenomen)
Gepensioneerden 3,5 x de maandhuurprijs = Bruto maandinkomen


Vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand mogen worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een leaseauto kunnen niet worden meegenomen in de inkomenstoetsing.

Deze inkomensnorm geldt ook voor zelfstandigen. Bij zelfstandigen wordt uitgegaan van het netto bedrijfsresultaat. Voor zelfstandigen gelden aanvullende voorwaarden. Indien je een zelfstandig ondernemer bent, dient een waarborgsom van minimaal 3 maanden huur incl. servicekosten verstrekt te worden vóór ondertekening van het huurcontract. Zelfstandige ondernemers dienen een recent uittreksel uit het handelsregister bij de kamer van koophandel en een door een erkend accountant gewaarmerkt accountantsrapport te overleggen. Daarnaast dient er minimaal sprake te zijn van 2 boekjaren.

Vrij beschikbaar vermogen op een Nederlandse bankrekening kan gebruikt worden indien niet direct wordt voldaan aan de inkomenseis. Deel het totale vermogen door 10 en deel dit bedrag vervolgens door 12 en tel het bedrag op bij jouw bruto maandinkomen.

Je mag geen betalingsachterstand hebben bij jouw huidige verhuurder of hypotheekverstrekker. Inkomsten moeten worden aangetoond door bijvoorbeeld het aanleveren van een recente salarisstrook en een werkgeversverklaring of accountantsverklaring, dan wel het aanslagbiljet inkomstenbelasting. Bij twijfel of je aan bovenstaande voorwaarden voldoet zal de individuele situatie bekeken worden en kunnen er aanvullende voorwaarden gesteld worden, je dient dan rekening te houden met bv. een waarborgsom van 3 maanden. Helaas komt niet iedereen in aanmerking voor een huurwoning.

Waarborgsommen

- Zelfstandige ondernemer drie maanden huur incl. servicekosten
- Tijdelijke dienstverbanden met/zonder intentieverklaring drie maanden huur incl. servicekosten
 

Nee, het is alleen mogelijk om te huren met voldoende inkomen volgens de inkomenstoets, waarbij maximaal 2 inkomens tot een gemeenschappelijk inkomen gezien mogen worden. Daarnaast dient er sprake te zijn van een gezinssituatie of een partnerschap (indien je met 2 personen of meer wilt huren).

Helaas kunnen wij alleen rekening houden met inkomen uit een dienstverband van minimaal 12 maanden. Het is niet mogelijk om met een arbeidscontract op uitzendbasis een appartement te huren in De Cascade, ook al is de duur van het uitzendcontract langer dan 12 maanden.

Garantstellingen van ouders of derden zijn helaas niet mogelijk.

Het inkomen van de volgende uitkeringen worden meegenomen in de inkomenstoetsing: WIA, WAO en ZW.

Inschrijven

We verwerken persoonsgegevens om aan onze verplichting als verhuurder te kunnen voldoen en om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen.

Bij het uploaden van de documenten moet je er zelf aan denken dat op alle het BSN-nummer niet zichtbaar is (loonstroken, legitimatiebewijzen, UWV-verklaring, etc.). We vragen alleen documenten op die op jouw werk- en woonsituatie van toepassing zijn. Je kunt alleen PDF, PNG en JPG bestanden uploaden met een maximale grootte van 32MB. Zorg voor duidelijk leesbare PDF bestanden. Indien een document uit meerdere pagina’s bestaat, voeg deze dan samen tot één PDF. Het aanleveren van documenten via email of hard-copy per post is helaas niet mogelijk.

  • De verhuurder en Beumer Nieuwbouw hebben ten alle tijden het recht om extra documentatie te vragen of om het verzoek zonder opgaaf van reden af te wijzen. Je ontvangt binnen 1 week na sluiting van de inschrijfperiode reactie.

Huren

Ja, er zijn servicekosten. Deze bedragen circa € 70,- per maand. Daarnaast dien je zelf de maandelijkse lasten voor stadsverwarming, water en elektra en gemeentelijke lasten (riool- afvalstoffenheffing) te betalen. De contracten met de nutsbedrijven dien je zelf af te sluiten.

De appartementen worden inclusief parkeerplaats verhuurd. Rondom het appartementencomplex is ook openbare parkeergelegenheid op maaiveld aanwezig.

Alle appartementen hebben een separate berging. De fiets kun je stallen in de gezamenlijke fietsenstalling op de begane grond en kelderverdieping.

Je huurt voor minimaal één jaar vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd naar een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. De opzegtermijn bedraagt één volle kalendermaand.

De huurder(s) vermeld op de huurovereenkomst en tevens geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) van de gemeente waar de woning staat mogen in de woning wonen. Het is niet toegestaan om de woning te verhuren voor korte of langere periode (short stay, Airbnb e.d.). Ondertekenaar(s) van de huurovereenkomst en hun eventueel inwonende kind(eren) zijn de bewoners van de woningen.

Opleveringniveau/ Oplevering

De appartementen van het complex De Cascade worden naar verwachting medio december 2022 opgeleverd. Let op! Dit is een prognose. Dit kan bijvoorbeeld wegens weersomstandigheden, aanleveren afbouwmateriaal etc. worden bijgesteld. Wij houden je daarvan tussentijds op de hoogte.

Nee, de woningen worden voorzien van een moderne keuken met inbouwapparatuur en een comfortabele badkamer. De keuken- en badkameropstelling en afwerking zijn terug te vinden op de projectwebsite.

De wanden worden voorzien van scanbehang en gesausd (wit) opgeleverd. De plafonds worden voorzien van spuitwerk.

De vloeren worden kaal opgeleverd, huurder is zelf verantwoordelijk voor het aanbrengen van vloerbekleding, rekening houdend met geluidsnormen en vereisten voor vloerverwarming.

De appartementen zijn voorzien van vloerverwarming middels stadsverwarming.

Er is een hangend wandcloset en hoekfontein met kraan. De vloertegels zijn antraciet en de wandtegels glanzend wit.

Stap 1

Bekijk het woningaanbod
en schrijf je in.

Stap 2

Woning wordt toegewezen en complete dossier geaccordeerd.

Stap 3

Tekenen huurcontract en oplevering van de woning.

Alle appartementen verkocht en verhuurd

De bouw is gestart en de 62 koopwoningen zijn verkocht. Ook de huurappartementen zijn allemaal verhuurd. Het is dan ook niet meer mogelijk om je in te schrijven voor dit project. De appartementen worden naar verwachting medio december 2022 opgeleverd.